PER ROLLAM hlasování – předběžná informace

Upozorňujeme všechny členy SVJH, že z důvodu nízké účasti na Shromáždění vlastníků jednotek Hlivická, které se konalo dne 1.6.2016 od 18:30 na Krakově, jsme nuceni opět přistoupit k hlasování formou tzv. Per rollam, tzn. formou hlasovacích lístků, které budou distribuovány v nejbližších dnech do Vašich schránek i s odpovídajícími informacemi.

Všem, kteří se osobně zúčastnili akce dne 1.6.2016 či někomu předali plnou moc pro zastupování patří velký dík.

Ostatním připomínáme, že náklady za zmařenou akci a náklady na uspořádání náhradního řešení akce, včetně všech souvisejících nákladů, jdou k tíži nám všem. Domníváme se, že vynaložené náklady by se nechaly použít i pro jinou formu investic ve prospěch celého domu.

V případě, že nebude při hlasování dostatečný počet vyplněných hlasovacích lístků upozorňujeme, že by mohlo dojít k ohrožení samotného fungování SVJ, zásadních plánovaných akcí v domě, které by se dotkly všech. Jedná zejména o naprosto zásadní nutnost přijetí NOVÝCH STANOV. Povinnost přijmout nové Stanovy nám ukládá zákon. Dále se jedná např. o problematiku dozateplení domu či o záměr na výměnu či opravu výtahů v domě apod.

Z tohoto důvodu žádáme i členy SVJH, kteří nebydlí v domě, ať zašlou svůj hlasovací lístek poštou, neboť každý hlas může pomoci překonat procentuální hranici, která nám umožní dále udržet náš dům v plném chodu. Pro Vaši představu uvádíme, že na včerejším jednání chybělo cca 10 bytů, aby bylo možno hlasování provést.

O dalším postupu budete informováni následně…

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.