Upřesnění informace zaslané stavebním úřadem

Na základě mnohočetných dotazů, týkajících se bodu „Zasklení lodžií bezrámovým systémem“ upřesňujeme, že se jedná o nepřesnou formulaci ze strany stavebního úřadu, neboť se jedná pouze o demontáž a následnou montáž zasklení u lodžií, které již zasklené jsou. V žádném případě se nejedná o zasklení lodžií, které zasklené nejsou, neboť zasklení si vždy objednává a hradí každý vlastník bytové jednotky individuálně a s plánovaným zateplením fasády absolutně nesouvisí.

Naopak…upozorňujeme ty z vás, kteří zasklení lodžie na dotčené straně domu plánují v tomto roce, že představenstvo k takové rekonstrukci nemůže vydat souhlasné stanovisko. Toto bude možné vydat až po dokončení celého projektu zateplení fasády, neboť by mohly vzniknout vícenáklady spojené se změnou projektu.

%d blogerům se to líbí: