Upřesnění informace zaslané stavebním úřadem

Na základě mnohočetných dotazů, týkajících se bodu „Zasklení lodžií bezrámovým systémem“ upřesňujeme, že se jedná o nepřesnou formulaci ze strany stavebního úřadu, neboť se jedná pouze o demontáž a následnou montáž zasklení u lodžií, které již zasklené jsou. V žádném případě se nejedná o zasklení lodžií, které zasklené nejsou, neboť zasklení si vždy objednává a hradí každý vlastník bytové jednotky individuálně a s plánovaným zateplením fasády absolutně nesouvisí.

Naopak…upozorňujeme ty z vás, kteří zasklení lodžie na dotčené straně domu plánují v tomto roce, že představenstvo k takové rekonstrukci nemůže vydat souhlasné stanovisko. Toto bude možné vydat až po dokončení celého projektu zateplení fasády, neboť by mohly vzniknout vícenáklady spojené se změnou projektu.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.