Oznámení započetí prací s azbestem a bezpečnostní upozornění

Oznámení započetí prací s azbestem a bezpečnostní upozornění

Vážení obyvatelé BD Hlivická 415-427, 181 00,  Praha 8 – Bohnice.

Tímto Vám oznamujeme termín započetí prací s azbestem na lodžiích BD východní fasáda. Práce začnou dne 07.08.2017 a budou trvat maximálně 14 pracovních dní. Fasáda bude rozdělena na dvě kontrolované pásma. Jedno kontrolované pásmo bude nalevo od stavebního výtahu, druhé kontrolované pásmo vpravo od stavebního výtahu. Kontrolované pásma budou vytvořeny a rušeny postupně. Čili práce budou probíhat vždy jenom v jednom kontrolovaném pásmu a po jejích dokončení se přesuneme do pásma druhého.

Kontrolované pásmo bude označeno výstražnou páskou cca 1,2m nad stávajícím terénem kolem lešení. Na pásce budou tabulky se zákazem vstupu a upozorněním na práce s azbestem. Žádáme Vás, za žádných okolností nevstupujte do kontrolovaného pásma.

Technologický postup, který budeme na sanaci stavebních materiálů s obsahem azbestu používat, maximálně zamezuje šíření azbestových respirabilních vláken do okolního prostředí. Materiál se postříká speciálním roztokem pomocí vysokotlakového zařízení. Tento roztok (enkapsulační prostředek) azbestová vlákna zapouzdří v materiálu a tak při případném zlomení azbestocementové desky tyto vlákna zůstanou na desce a nebudou se šířit do prostředí.

I přes zvolenou technologii sanace Vás v zájmu Vašeho zdraví žádám, abyste po dobu probíhajících prací, ve zmiňované části fasády nevětrali a ponechali okna a dveře uzavřené.

Práce s azbestem jsou řádně ohlášeny a projednány na Hygienické stanici Hl. městy Prahy.

V případě nejasností kontaktujte prosím Předsedu SVJ, bude mít na mě kontakt.

S pozdravem
Ing. Ladislav Slota
Bezpečnostní technik MIRAMID s.r.o.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.