Per rollam + návrhy stavebních úprav

Upozorňujeme Vás, že v minulých dnech byly do Vašich schránek vloženy dokumenty „Souhlas vlastníka jednotky pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)“.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu.

Zároveň se můžete seznámit s návrhy úprav vstupů do domů a oprav oplocení předzahrádek. Jedná se prozatím o ilustrační varianty o jejich finální podobě bude rozhodnuto s přihlédnutím na funkční, ekonomickou i estetickou stránku. Tyto varianty naleznete na tomto odkazu: NÁVRHY ZDE (formát pdf, velikost cca 3,5 MB).

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce, případně napište na emailovou adresu info@hlivicka.cz a zašleme Vám dokument v elektronické podobě. 

Účetní závěrky za r. 2017 naleznete v sekci Dokumenty  > Finanční dokumenty 2017 na adrese: http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/ .

Termín pro doručení vyplněných dokumentů je nejpozději do 30.11.2018 včetně.

Poznámka:
Kde naleznete schránku SVJH? Zde máte schématický plánek:

Bookmark the permalink.

Jeden komentář

  1. Pingback: Připomenutí per rollam – Hlivicka.cz

Komentáře jsou zakázány.