Neprůjezdná ulice Ústavní

Oprava v ulici Ústavní Akce byla původně nahlášena v lednu 2021 jako havárie. Dne 1. 2. 2021 podala společnost Pražská vodovody a kanalizace, a. s. žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, která byla povolena odborem dopravy jako… Pokračujte ve čtení…