Havárie přívodu SV Hlivická 415!

Na přívodu studené vody do vchodu Hlivická 415 došlo k havárii, porušení potrubí je mimo náš objekt. Pracovníci PVK provedou lokalizaci poruchy a následné odstranění závady. Zatím odhad času odstranění není znám.

PVK připravuje náhradní zásobování vodou – bude přistavena voznice.

Pokud rychle potřebujete, tak pitná voda je k dispozici v úklidové místnosti vedle výtahů v přízemí v hale vchodu 424.

Příspěvek budeme aktualizovat.

https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/