Náhradní termín pro odečty teplé a studené vody a tepla

S ohledem na přetrvávající komplikovanou situaci při opatřeních souvisejících s COVID-19 bylo přistoupeno k vytvoření náhradního termínu pro odečty.

Termín: Pondělí 24.1.2022 v časech 17:00-21:00 

V tomto termínu odečitatelé navštíví všechny jednotky, kde se odečet dosud nepodařilo provést, není tedy potřeba žádná registrace.

Naopak žádáme všechny majitele/uživatele bytových jednotek, kteří již nyní vědí, či budou vědět nejpozději v den odečtu do 16:45 hod, že v jednotce nebudou k dispozici a nejsou schopni zajistit ani přítomnost jiné osoby, která odečet umožní, aby o této skutečnosti informovali vrátnici domu, a to i telefonicky (kontakt na vrátnici: 225 092 091, 737 227 633).

Upozorňujeme, že v případě, že nebude možno ani v náhradním termínu odečet provést, bude pro stanovení záloh pro další období postupováno podle tzv. směrného čísla.

Jelikož neodečtené bytové jednotky jsou po celém domě, není možné sdělit bližší informaci k času odečtu. Z tohoto důvodu je potřeba setrvat na místě po celou uvedenou dobu, a to až do doby provedení odečtu ve shora uvedeném časovém intervalu.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.