Aktuality

Výměny vodoměrů a odečty tepla (2. upozornění)

Upozorňujeme všechny, kteří si nevybrali na vrátnici domu termín pro výměnu vodoměrů, že termíny budou u takových bytů v průběhu dne 3.1.2020 uzavřeny a sděleny formou vložení informace do poštovních schránek příslušných bytů. 

Pokud chcete pevnému přidělení termínu předejít, je nezbytné NEPRODLENĚ kontaktovat vrátnici, a to osobně, případně na tel. tel: 225 092 091, 737 227 633.

Stanovený termín je možné upravit na vrátnici, avšak lze vybírat pouze termín  v uvedený den a v čase, který již není obsazen, avšak nejpozději 24 hod před uvedeným termínem.

Původní aktualita byla uveřejněna zde

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+kk

UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ FORMULÁŘ:
Ti z Vás, kteří si stáhli formulář „Žádost o zařazení do výběrového řízení“ v čase před 11.12.2019 17:15 hod, zkontrolujte si prosím, zda na první stránce nemáte v části 2 v bodech a) a e) uvedenou chybně informaci, že se jedná o byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží. Správná informace je, že se jedná o 15. nadzemní podlaží ze 16, a to v domě Hlivická 418. V takovém případě si buď formulář stáhněte znovu, případně tuto chybnou informaci můžete ručně opravit. Níže vložený formulář již obsahuje opravené informace. Za případné komplikace se omlouváme…

***************************************************************

Bytové družstvo HLIVICKÁ vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu 1+kk, s lodžií, 47 m2 (č. 30 Hlivická 418, 15. NP)

Minimální nabídková cena 9.800,- / měsíc za nájem

+ záloha na služby (SV, TUV,) ve výši 600,- Kč/osobu

+ záloha na teplo ve výši 800,- Kč/byt

Termín pro podání nabídek je do 5.1.2020 (včetně).

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.2.2020 na jeden rok, s možností opakovaného prodloužení (v případě dohody možné uzavření i dříve)

V případě zájmu vhoďte vyplněný formulář s cenovou nabídkou do uvedeného termínu v zalepené obálce s označením „Nabídka na nájem bytu“ do schránky Bytového družstva HLIVICKÁ přímo v objektu Hlivická 424.

Formulář naleznete ke stažení zde, případně jej již vytištěný obdržíte na vrátnici domu Formulář Výběrové řízení – opravený

 

V ostatních případech nebude Vaše nabídka akceptována jako platná!!!

Prohlídky možné po předchozí dohodě s vrátnicí.

Upozorňujeme, že se jedná výběrové řízení na jiný byt, než které proběhlo v průběhu listopadu 2019 a kde již byl úspěšný uchazeč vybrán.

Harmonogram odečtů tepla a výměny vodoměrů

Harmonogram výměny vodoměrů a odečtů tepla v objektu Hlivická

   

Vchod 415

pondělí 6.1.2020

Vchod 416

úterý 7.1.2020

Vchod 417

středa 8.1.2020

Vchod 418

čtvrtek 9.1.2020

Vchod 419

pátek 10.1.2020

Vchod 420

pondělí 13.1.2020

Vchod 421

úterý 14.1.2020

Vchod 422

středa 15.1.2020

Vchod 423

čtvrtek 16.1.2020

Vchod 424

pátek 17.1.2020

Vchod 425

pondělí 20.1.2020

Vchod 426

úterý 21.1.2020

Vchod 427

středa 22.1.2020

Výměna vodoměrů:

Konkrétnější čas si vyberte vybrat v archu, který je k dispozici na vrátnici domu, kde naleznete přehled volných termínů pro daný den. Výběr termínu je možný pouze do 30.12.2019. Pokud si sami čas neurčíte v tomto archu, bude výměna ve Vašem bytě realizována dle časových možností pracovníků v rámci tohoto dne, tzn. o konkrétním čase budete pouze informováni, a to nejpozději dne 3.1.2020.

Odečty tepla:

Proběhnou ve stejné dny, jako výměna vodoměrů, avšak v časech od 17:00 do cca 21:30 hod. Na konkrétní čas není možné uplatnit jakoukoliv časovou rezervaci, bude postupováno vždy od horních bytů.

Upozorňujeme, že může dojít k časovému zpoždění (např. z důvodu komplikace při realizaci v některém z bytů před Vámi) a tudíž čas považujte za orientační. O případném zdržení by měla aktuální informace vrátnice domu.

Náhradní termíny výměny vodoměrů ani odečtů tepla nebyly stanoveny a je povinností každého majitele/nájemce bytu přístup do bytu zajistit. Případné náklady za náhradní termín by hradil majitel/nájemce bytu, který přístup neumožnil.

Zpráva o činnosti Kontrolní komise SVJH

V sekci Dokumenty byla uveřejněna zpráva o činnosti Kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek HLIVICKÁ za období od 17.10.2018 do 7.11.2019.

Tato zpráva byla připravena pro prezentaci na členskou schůzi SVJ, která se konala 7.11.2019, avšak z důvodu nízkého počtu přítomných osob a značně rozsáhlé diskuse ze strany návštěvníků na jiná témata bylo z časových důvodů (časový limit na pronájem sálu) rozhodnuto o jejím zveřejnění formou uveřejnění touto formou.

V případě Vašich dotazů k této zprávě lze kontaktovat přímo členy kontrolní komise, či navštívit jakékoliv z jednání Představenstva domu, jehož je Kontrolní komise vždy přítomna.

http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/