Termíny odečtů SV, TUV a TOPENÍ za r. 2018

ODEČTY SV, TUV, TOPENÍ
         
časy odečtů vždy 17-21 hod
         
Datum Číslo vchodů
pondělí 07.01.2019 415 416  
úterý 08.01.2019 417    
středa 09.01.2019 418 419  
čtvrtek 10.01.2019 420 422  
pátek 11.01.2019 421    
sobota 12.01.2019 náhradní termín
neděle 13.01.2019 neodečítá se
pondělí 14.01.2019 423 424 425
úterý 15.01.2019 426 427  
středa 16.01.2019 náhradní termín
         
         
Náhradní termíny nejsou nárokové, záleží na časových možnostech odečitatelů.
Vždy lze jedině po včasném nahlášení a dohodě s konkrétním odečitatelem.
Rozpis odečitatelů pro náhradní termíny bude v době odečtů na vrátnici.
Kapacita náhr. termínů JE OMEZENÁ!
V případě, že víte, že v daném termínu nebudete v bytě k dispozici, je nezbytné zajistit přístup do bytu jiným způsobem (pověřením jiné osoby). Samoodečty nebudou akceptovány!

Připomenutí per rollam

Připomínáme všem, kteří ještě neodevzdali vyplněný tiskopis na hlasování per rollam (viz aktualita http://hlivicka.cz/2018/11/11/per-rollam-navrhy-stavebnich-uprav/ ze dne 11.11.2018, že je potřeba tento tiskopis odevzdat nejpozději do 30.11.2018 včetně. V současné době nám stále ještě chybí cca 30 hlasů do minimálního počtu, proto Vás žádáme o připomenutí i Vašim známým, sousedům,… kterých se toto hlasování týká.

Za Vaši aktivitu předem děkujeme!!!

Per rollam + návrhy stavebních úprav

Upozorňujeme Vás, že v minulých dnech byly do Vašich schránek vloženy dokumenty „Souhlas vlastníka jednotky pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)“.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu.

Zároveň se můžete seznámit s návrhy úprav vstupů do domů a oprav oplocení předzahrádek. Jedná se prozatím o ilustrační varianty o jejich finální podobě bude rozhodnuto s přihlédnutím na funkční, ekonomickou i estetickou stránku. Tyto varianty naleznete na tomto odkazu: NÁVRHY ZDE (formát pdf, velikost cca 3,5 MB).

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce, případně napište na emailovou adresu info@hlivicka.cz a zašleme Vám dokument v elektronické podobě. 

Účetní závěrky za r. 2017 naleznete v sekci Dokumenty  > Finanční dokumenty 2017 na adrese: http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/ .

Termín pro doručení vyplněných dokumentů je nejpozději do 30.11.2018 včetně.

Poznámka:
Kde naleznete schránku SVJH? Zde máte schématický plánek:

Předběžné termíny odečtů SV a TUV – upřesnění

Zde naleznete předběžné termíny odečtů ST, TUV, TOPENÍ za rok 2018, které proběhne na začátku ledna 2019.

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné termíny a přestože se nepočítá s jejich zásadní úpravou, budou tyto potvrzeny ještě v průběhu prosince 2018. Informováni budete formou výlepu v domě i na našich webových stránkách.

Žádáme o maximální zajištění součinnosti při odečtech ve stanovených termínech, odečty v náhradních termínech bude umožněno ve výjimečných odůvodněných případech.

S ohledem na komplikace se samoodečty v předchozích letech nebude tato forma akceptována. 

ODEČTY SV, TUV, TOPENÍ 2019        
časy odečtů vždy 17-21h        
Kalendářní den datum číslo vchodů      
pondělí 07.01.2019 415 416      
úterý 08.01.2019 417        
středa 09.01.2019 418 419      
čtvrtek 10.01.2019 420 422      
pátek 11.01.2019 421        
sobota 12.01.2019 náhradní termín – po dohodě a nahlášení na vrátnici
pondělí 14.01.2019 423 424 425    
úterý 15.01.2019 426 427      
středa 16.01.2019 náhradní termín – po dohodě a nahlášení na vrátnici

Shromáždění SVJ Hlivická – 17.10.2018

V příloze naleznete pozvánku na Zasedání shromáždění vlastníků – Společenství vlastníků jednotek Hlivická,které se bude konat dne 17.10.2018 od 18:30 hod (prezence od 18:00) v OD Krakov.

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (viz níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.