Aktuality

Energetický štítek budovy – Hlivická (PENB)

Na žádost obyvatel domu umisťujeme na náš web Energetický štítek budovy pro objekt Hlivická (ke stažení níže).

Tento dokument zároveň naleznete v menu Dokumenty, formuláře, stanovy > PENB Hlivická

Povinnost PENB vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji a pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části.

ZRUŠENÍ ČLENSKÝCH SCHŮZÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HLIVICKÁ

Vážení členové družstva, Vážení členové společenství,

s ohledem na vývoj epidemiologické situace bylo dne 23. 9. 2020  vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kde došlo k omezení hromadných akcí. S ohledem na vydané opatření přistoupil statutární orgán společenství ke zrušení konání členské schůze družstva a zasedání shromáždění dne 29.9.2020 v KD Krakov.

S odkazem na zákon č. 191/2020 Sb. , Lex Covid, konkrétně ust. § 18 a násl. přistoupí statutární orgán k písemnému hlasování mimo zasedání (per rollam).

Hlasovací lístky včetně instrukcí obdržíte do schránky.

Mgr. Michal Janovský

předseda BD a SVJ Hlivická

Shromáždění SVJ Hlivická – 29.9.2020

V příloze naleznete pozvánku na Zasedání shromáždění vlastníků – Společenství vlastníků jednotek Hlivická,které se bude konat dne 29. 9. 2020 (úterý) od 18:30 hod. (zahájení prezence od 18:00 hod.) v Kulturním domě Krakov (vedle OC Krakov).

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (viz níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Členská schůze BDH – 29.9.2020

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ,která se bude konat dne 29. 9. 2020 (úterý) od 18:00 hod. (zahájení prezence od 17:15 hod.) v Kulturním domě Krakov (vedle OC Krakov).

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+kk

Info z 14.9.2020: Toto výběrové řízení již bylo úspěšně uzavřeno, tzn. další nabídky již nelze podávat.

***************************
Bytové družstvo HLIVICKÁ vyhlašuje výběrové řízení na pronájem 1+kk, s lodžií, celková plocha 47 m2 (byt č. 18 Hlivická čp. 426, 9. NP)

Termín pro podání nabídek je do 14.09.2020 do 14:00 hod (včetně).

Více informací naleznete zde: http://hlivicka.cz/aktuality/byty-k-pronajmu/