Aktuality

Připomenutí per rollam

Připomínáme všem, kteří ještě neodevzdali vyplněný tiskopis na hlasování per rollam (viz aktualita http://hlivicka.cz/2018/11/11/per-rollam-navrhy-stavebnich-uprav/ ze dne 11.11.2018, že je potřeba tento tiskopis odevzdat nejpozději do 30.11.2018 včetně. V současné době nám stále ještě chybí cca 30 hlasů do minimálního počtu, proto Vás žádáme o připomenutí i Vašim známým, sousedům,… kterých se toto hlasování týká.

Za Vaši aktivitu předem děkujeme!!!

Per rollam + návrhy stavebních úprav

Upozorňujeme Vás, že v minulých dnech byly do Vašich schránek vloženy dokumenty „Souhlas vlastníka jednotky pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)“.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu.

Zároveň se můžete seznámit s návrhy úprav vstupů do domů a oprav oplocení předzahrádek. Jedná se prozatím o ilustrační varianty o jejich finální podobě bude rozhodnuto s přihlédnutím na funkční, ekonomickou i estetickou stránku. Tyto varianty naleznete na tomto odkazu: NÁVRHY ZDE (formát pdf, velikost cca 3,5 MB).

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce, případně napište na emailovou adresu info@hlivicka.cz a zašleme Vám dokument v elektronické podobě. 

Účetní závěrky za r. 2017 naleznete v sekci Dokumenty  > Finanční dokumenty 2017 na adrese: http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/ .

Termín pro doručení vyplněných dokumentů je nejpozději do 30.11.2018 včetně.

Poznámka:
Kde naleznete schránku SVJH? Zde máte schématický plánek:

Předběžné termíny odečtů SV a TUV – upřesnění

Zde naleznete předběžné termíny odečtů ST, TUV, TOPENÍ za rok 2018, které proběhne na začátku ledna 2019.

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné termíny a přestože se nepočítá s jejich zásadní úpravou, budou tyto potvrzeny ještě v průběhu prosince 2018. Informováni budete formou výlepu v domě i na našich webových stránkách.

Žádáme o maximální zajištění součinnosti při odečtech ve stanovených termínech, odečty v náhradních termínech bude umožněno ve výjimečných odůvodněných případech.

S ohledem na komplikace se samoodečty v předchozích letech nebude tato forma akceptována. 

ODEČTY SV, TUV, TOPENÍ 2019        
časy odečtů vždy 17-21h        
Kalendářní den datum číslo vchodů      
pondělí 07.01.2019 415 416      
úterý 08.01.2019 417        
středa 09.01.2019 418 419      
čtvrtek 10.01.2019 420 422      
pátek 11.01.2019 421        
sobota 12.01.2019 náhradní termín – po dohodě a nahlášení na vrátnici
pondělí 14.01.2019 423 424 425    
úterý 15.01.2019 426 427      
středa 16.01.2019 náhradní termín – po dohodě a nahlášení na vrátnici

Shromáždění SVJ Hlivická – 17.10.2018

V příloze naleznete pozvánku na Zasedání shromáždění vlastníků – Společenství vlastníků jednotek Hlivická,které se bude konat dne 17.10.2018 od 18:30 hod (prezence od 18:00) v OD Krakov.

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (viz níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Členská schůze BDH – 17.10.2018

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁkterá se bude konat dne 17.10.2018 od 18:00 hod. (prezence od 17:15) v OD Krakov.

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Předběžné termíny odečtu SV a TUV

Upozorňujeme obyvatele objektu Hlivická, že předběžný termín odečtů SV a TUV proběhne v termínu  7.-18. ledna 2019

Konkrétní rozpis dle jednotlivých vchodů bude uveřejněn do poloviny prosince 2018.

Žádáme všechny o zajištění přístupů do bytů; samoodečty nebudou z důvodu opakovaných komplikací  akceptovány.