Návrh Usnesení pro Shromáždění SVJH

Návrh usnesení pro shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hlivická konané dne 2. listopadu 2017

A) Schválení realizace významných oprav společných částí domu v roce 2018

1. Shromáždění schvaluje provedení následujících oprav:

1.1. Dokončení dozateplení / obložení střešní nástavby ve výši 350 tis. Kč.

1.2. Dokončení střešní lávky ve výši 130 tis. Kč,

1.3. Výměnu patních uzávěrů vody ve výši 250 tis. Kč.

2. Shromáždění zmocňuje statutární orgán společenství k výběru dodavatele uvedených oprav při zachování celkového finančního limitu oprav ve výši 730 tis. Kč.

B)  Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

 1.1 Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2016.

1.2. Shromáždění vlastníků schvaluje vypořádat ztrátu za rok 2016 ve výši 616,06 Kč z Rezervního fondu společenství.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.