Nedodržování preventivních opatření v domě

Bohužel i nadále se v našem domě a těsném okolí objevují případy bezohledného, nezodpovědného a rizikového chování spočívající v nerespektování preventivních opatření, vedoucích k maximalizaci ochrany obyvatel našeho domu před rizikem nákazy Covid-19. I nadále jsou vidět spolujízdy výtahem ve skupinkách z různých bytů, kuřáci před domem bez ochranných roušek, diskutující skupinky nedodržující bezpečnou vzdálenost a obdobné situace.

S ohledem na tuto skutečnost opětovně žádáme všechny obyvatele našeho domu i jejich návštěvy, aby se obdobnému chování vyvarovali, neboť díky tomu jsme schopni zajistit alespoň částečnou ochranu nás všech. 

V případě, že sami spatříte osobu či skupinku, která by se shora uvedeného chování dopouštěla, bylo by vhodné tuto osobu/y na chování vhodným způsobem upozornit, neboť se může jednat o osoby seniorního věku, které nemusejí být v některých případech informováni nejen o hrozících sankcích (aktuálně až 20.000,- Kč), vyplývajících z platného právního rámce České republiky, ale zejména o rizicích, které svým chování mohou způsobovat.

Zároveň je potřeba poděkovat za odpovědné a lidské chování většiny obyvatel, kteří nám napomáhají situaci zvládnout, a to nejen ve formě dodržování vydaných nařízení, ale i ve formě pomoci seniorním či nemocným osobám, či ve formě výroby improvizovaných ochranných roušek.

Děkujeme, že nejste lhostejní.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.