Náhradní členská schůze 18.7.2022 + hlasování Per rollam

Náhradní členská schůze 

Bytového družstva HLIVICKÁ  se koná dne 18.7.2022 (Pondělí) od 20h. Prezence od 19:30

Místo: Hlivická 424, vestibul 15. patro

 ***********

Zároveň upozorňujemeže nejpozději do 18.7.2022 (včetně) je potřeba odevzdat hlasovací lístky pro tzv. Per rollamkteré jste obdrželi do vašich poštovních schránek, případně jste si je vyzvedli již na schůzi v KD Krakov.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu. Případně je můžete odevzdat přímo na uvedené Náhradní členské schůzi.

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce  na emailové adrese: mokra@sbdpraha.cz a dokument Vám bude zaslán v elektronické podobě. Samozřejmě ale jeho odevzdání po Vašem vyplnění je možné pouze s originálním podpisem a nelze jej odevzdat v elektronické podobě.

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.