Náhradní členská schůze BDH dne 20.11.2019

P O Z V Á N K A

NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva HLIVICKÁ

Bytové družstvo HLIVICKÁ svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi

Termín konání:          dne  20. 11. 2019 od 19:15 hod. ( zahájení prezence od 19:00 hod. )

Místo konání:              Hlivická  č.p. 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
 6. Schválení rozpočtu na rok 2020
 1. RŮZNÉ
 2. ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.  Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva:  www.hlivicka.cz 

Plná moc ke stažení zde: Pozvánka + Plná moc

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Shromáždění SVJ Hlivická – 7.11.2019

V příloze naleznete pozvánku na Zasedání shromáždění vlastníků – Společenství vlastníků jednotek Hlivická,které se bude konat dne 7. 11. 2019 (čtvrtek) od 18:30 hod. (zahájení prezence od 18:00 hod.) v Kulturním domě Krakov (vedle OC Krakov).

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (viz níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvanka SVJ Hlivicka

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Členská schůze BDH – 7.11.2019

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ,která se bude konat dne 7. 11. 2019 (čtvrtek) od 18:00 hod. (zahájení prezence od 17:15 hod.) v Kulturním domě Krakov (vedle OC Krakov).

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka na schůzi BDH + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Informace k televiznímu vysílání DVB-T2

Vážení obyvatelé domu Hlivická,
jak jste již pravděpodobně zaznamenali, Česká republika přechází na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2. Tato změna se dotkne každého z nás, zejména pak těch, kteří používají společnou anténu a nemají doma odpovídající vybavení, které tento nový standard umí dekódovat.

V přílohách níže naleznete bližší informace:

 1. Informace přímo pro objekt Hlivická > ZDE
 2. Informace obecná – od Českých radiokomunikací >  ZDE