Schůze BDH

Členská schůze BDH – 29.9.2020

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ,která se bude konat dne 29. 9. 2020 (úterý) od 18:00 hod. (zahájení prezence od 17:15 hod.) v Kulturním domě Krakov (vedle OC Krakov).

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Připomínáme: Náhradní členská schůze BDH již tuto středu od 19:00

Připomínáme, že již tuto středu (20.11.2019) se od 19:00 koná náhradní členská schůze Bytového družstva HLIVICKÁ, a to v 15. patře, Hlivická 424 (prostor před výtahy) .

O této akci jsme Vás již informovali v aktualitě http://hlivicka.cz/2019/11/14/nahradni-clenska-schuze-20-11-2019/

Předem všem děkujeme za účast.

Náhradní členská schůze BDH dne 20.11.2019

P O Z V Á N K A

NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva HLIVICKÁ

Bytové družstvo HLIVICKÁ svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi

Termín konání:          dne  20. 11. 2019 od 19:15 hod. ( zahájení prezence od 19:00 hod. )

Místo konání:              Hlivická  č.p. 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
 6. Schválení rozpočtu na rok 2020
 1. RŮZNÉ
 2. ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.  Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva:  www.hlivicka.cz 

Plná moc ke stažení zde: Pozvánka + Plná moc

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Členská schůze BDH – 7.11.2019

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ,která se bude konat dne 7. 11. 2019 (čtvrtek) od 18:00 hod. (zahájení prezence od 17:15 hod.) v Kulturním domě Krakov (vedle OC Krakov).

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka na schůzi BDH + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Náhradní členská schůze BDH

S ohledem na skutečnost, že při řádné členské schůzi členů Bytového družstva Hlivická, která se konala dne 17.10.2018, nebyl přítomen dostatečný počet členů pro hlasování, koná se dne 8.11.2018 od 18:00 hod Náhradní členská schůze BDH. Zahájení prezence od 17:30 hod.

Místo konání: Hlivická č.p. 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

Program a plná moc k zastupování ke stažení zde:

Pozvánka s programem + Plná moc (pdf)

Plná moc k vyplnění v počítači (docx)

 

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017
 6. Schválení rozpočtu na rok 2019
 7. RŮZNÉ
 8. ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.

 1. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 2. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 3. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.

 

Členská schůze BDH – 17.10.2018

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁkterá se bude konat dne 17.10.2018 od 18:00 hod. (prezence od 17:15) v OD Krakov.

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.