Veřejná vývěska

 

INFORMACE  PRO  VLASTNÍKY A ČLENY DRUŽSTVA

Forma a zejména velký rozsah zápisů ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hlivická bohužel neumožňují vyvěšovat tyto  na veřejných vývěskách. V případě zájmu vlastníků je možno do těchto zápisů nahlédnout v časech úředních hodin pověřeného vlastníka Společenství vlastníků jednotek Hlivická a nebo případně i po individuální domluvě s členy představenstva BDH v časech jiných.

V případě zájmu kteréhokoliv vlastníka je možné zaslat kterýkoliv zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hlivická v kompletním rozsahu e-mailem.

Dále se opakovaně upozorňuje, že všechna jednání pověřeného vlastníka – Bytového družstva Hlivická – představenstva Bytového družstva Hlivická jsou veřejně přístupná všem vlastníkům a členům družstva, pokud tomu v dané chvíli nebude bránit kapacita kanceláře představenstva. V době úředních hodin, případně v době jednání představenstva, je možné získat jakoukoliv dostupnou informaci, vztahující se k věcem Společenství vlastníků jednotek Hlivická či Bytového družstva Hlivická. Ve stejné době je možné přímo podat  rovněž jakýkoliv podnět či námět k věcem Společenství vlastníků jednotek Hlivická či Bytového družstva Hlivická.  Pro informovanost je zcela zásadní samozřejmě účastnit se na samotných shromážděních Společenství vlastníků jednotek Hlivická.

Většinu informací vztahujících se k provozu domu, účtování plateb atd. poskytuje rovněž správce – SBD Praha o úředních hodinách a nebo na zveřejněných telefonních číslech.

Dále se upozorňuje, že informace lze získávat i na schůzích jednotlivých domovních samospráv, na které je možno, v případě zájmu, pozvat ke konkrétním tématům i zástupce představenstva. Lze bohužel s lítostí konstatovat, že tyto schůze jsou navštěvovány vlastníky a členy družstva jen v minimálním počtu. Na druhé straně jsou ale i případy, kdy někteří vlastníci podléhají někdy i zřejmě zcela záměrným dezinformacím několika málo velmi nezodpovědných osob v domě.

Komentáře jsou uzavřeny.