Vyúčtování pro členy SVJ Hlivická za r. 2018 k vyzvednutí

Upozorňujeme členy SVJ Hlivická, že vyúčtování za rok 2018 si již můžete vyzvednout na vrátnici domu. V případě, že máte u správce nahlášenu doručovací adresu mimo objekt Hlivická, bylo Vám vyúčtování zasláno Doporučeně na Vaší nahlášenou adresu. V případě komplikací se můžete obrátit na správce objektu na uvedených kontaktech (viz sekce Kontakty  )

Připomenutí per rollam

Připomínáme všem, kteří ještě neodevzdali vyplněný tiskopis na hlasování per rollam (viz aktualita http://hlivicka.cz/2018/11/11/per-rollam-navrhy-stavebnich-uprav/ ze dne 11.11.2018, že je potřeba tento tiskopis odevzdat nejpozději do 30.11.2018 včetně. V současné době nám stále ještě chybí cca 30 hlasů do minimálního počtu, proto Vás žádáme o připomenutí i Vašim známým, sousedům,… kterých se toto hlasování týká.

Za Vaši aktivitu předem děkujeme!!!

Per rollam + návrhy stavebních úprav

Upozorňujeme Vás, že v minulých dnech byly do Vašich schránek vloženy dokumenty „Souhlas vlastníka jednotky pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)“.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu.

Zároveň se můžete seznámit s návrhy úprav vstupů do domů a oprav oplocení předzahrádek. Jedná se prozatím o ilustrační varianty o jejich finální podobě bude rozhodnuto s přihlédnutím na funkční, ekonomickou i estetickou stránku. Tyto varianty naleznete na tomto odkazu: NÁVRHY ZDE (formát pdf, velikost cca 3,5 MB).

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce, případně napište na emailovou adresu info@hlivicka.cz a zašleme Vám dokument v elektronické podobě. 

Účetní závěrky za r. 2017 naleznete v sekci Dokumenty  > Finanční dokumenty 2017 na adrese: http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/ .

Termín pro doručení vyplněných dokumentů je nejpozději do 30.11.2018 včetně.

Poznámka:
Kde naleznete schránku SVJH? Zde máte schématický plánek:

Shromáždění SVJ Hlivická – 17.10.2018

V příloze naleznete pozvánku na Zasedání shromáždění vlastníků – Společenství vlastníků jednotek Hlivická,které se bude konat dne 17.10.2018 od 18:30 hod (prezence od 18:00) v OD Krakov.

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (viz níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Připomenutí hlasování per rollam

Připomínáme všem členům SVJ Hlivická, kteří ještě neodevzdali svůj hlasovací lístek pro per rollam, že hlasování končí již tuto středu, tj. 20.12.2017

V případe, že Vám hlasovací lístek nebyl doručen či jste jej např. někam založili, máte možnost si jej stáhnout ZDE, případně se můžete obrátit na kterékoliv člena představenstva BDH.

Všechny žádáme o spolupráci, neboť BEZ VAŠÍ SOUČINNOSTI BUDOU MARNĚ VYNALOŽENY NÁKLADY NA TUTO HLASOVACÍ AKCI.

Děkujeme…

 

 

Návrh Usnesení pro Shromáždění SVJH

Návrh usnesení pro shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hlivická konané dne 2. listopadu 2017

A) Schválení realizace významných oprav společných částí domu v roce 2018

1. Shromáždění schvaluje provedení následujících oprav:

1.1. Dokončení dozateplení / obložení střešní nástavby ve výši 350 tis. Kč.

1.2. Dokončení střešní lávky ve výši 130 tis. Kč,

1.3. Výměnu patních uzávěrů vody ve výši 250 tis. Kč.

2. Shromáždění zmocňuje statutární orgán společenství k výběru dodavatele uvedených oprav při zachování celkového finančního limitu oprav ve výši 730 tis. Kč.

B)  Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

 1.1 Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2016.

1.2. Shromáždění vlastníků schvaluje vypořádat ztrátu za rok 2016 ve výši 616,06 Kč z Rezervního fondu společenství.