Schůze SVJH

Připomenutí Per rollam

Upozorňujeme Vás, že v minulých dnech byly do Vašich schránek vloženy dokumenty „Souhlas vlastníka jednotky pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)“.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu.

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce, případně napište na emailovou adresu info@hlivicka.cz a zašleme Vám dokument v elektronické podobě. 

Účetní závěrky za r. 2018 naleznete v sekci Dokumenty  > Finanční dokumenty 2018 na adrese: http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/ .

Termín pro doručení vyplněných dokumentů je nejpozději do 15.12.2019 včetně.

Poznámka:
Kde naleznete schránku SVJH? Zde máte schématický plánek:

Za Vaši aktivitu předem děkujeme!!!

Shromáždění SVJ Hlivická – 7.11.2019

V příloze naleznete pozvánku na Zasedání shromáždění vlastníků – Společenství vlastníků jednotek Hlivická,které se bude konat dne 7. 11. 2019 (čtvrtek) od 18:30 hod. (zahájení prezence od 18:00 hod.) v Kulturním domě Krakov (vedle OC Krakov).

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (viz níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvanka SVJ Hlivicka

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Vyúčtování pro členy SVJ Hlivická za r. 2018 k vyzvednutí

Upozorňujeme členy SVJ Hlivická, že vyúčtování za rok 2018 si již můžete vyzvednout na vrátnici domu. V případě, že máte u správce nahlášenu doručovací adresu mimo objekt Hlivická, bylo Vám vyúčtování zasláno Doporučeně na Vaší nahlášenou adresu. V případě komplikací se můžete obrátit na správce objektu na uvedených kontaktech (viz sekce Kontakty  )

Připomenutí per rollam

Připomínáme všem, kteří ještě neodevzdali vyplněný tiskopis na hlasování per rollam (viz aktualita http://hlivicka.cz/2018/11/11/per-rollam-navrhy-stavebnich-uprav/ ze dne 11.11.2018, že je potřeba tento tiskopis odevzdat nejpozději do 30.11.2018 včetně. V současné době nám stále ještě chybí cca 30 hlasů do minimálního počtu, proto Vás žádáme o připomenutí i Vašim známým, sousedům,… kterých se toto hlasování týká.

Za Vaši aktivitu předem děkujeme!!!

Per rollam + návrhy stavebních úprav

Upozorňujeme Vás, že v minulých dnech byly do Vašich schránek vloženy dokumenty „Souhlas vlastníka jednotky pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)“.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu.

Zároveň se můžete seznámit s návrhy úprav vstupů do domů a oprav oplocení předzahrádek. Jedná se prozatím o ilustrační varianty o jejich finální podobě bude rozhodnuto s přihlédnutím na funkční, ekonomickou i estetickou stránku. Tyto varianty naleznete na tomto odkazu: NÁVRHY ZDE (formát pdf, velikost cca 3,5 MB).

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce, případně napište na emailovou adresu info@hlivicka.cz a zašleme Vám dokument v elektronické podobě. 

Účetní závěrky za r. 2017 naleznete v sekci Dokumenty  > Finanční dokumenty 2017 na adrese: http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/ .

Termín pro doručení vyplněných dokumentů je nejpozději do 30.11.2018 včetně.

Poznámka:
Kde naleznete schránku SVJH? Zde máte schématický plánek: