JM

ZRUŠENÍ ČLENSKÝCH SCHŮZÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HLIVICKÁ

Vážení členové družstva, Vážení členové společenství,

s ohledem na vývoj epidemiologické situace bylo dne 23. 9. 2020  vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kde došlo k omezení hromadných akcí. S ohledem na vydané opatření přistoupil statutární orgán společenství ke zrušení konání členské schůze družstva a zasedání shromáždění dne 29.9.2020 v KD Krakov.

S odkazem na zákon č. 191/2020 Sb. , Lex Covid, konkrétně ust. § 18 a násl. přistoupí statutární orgán k písemnému hlasování mimo zasedání (per rollam).

Hlasovací lístky včetně instrukcí obdržíte do schránky.

Mgr. Michal Janovský

předseda BD a SVJ Hlivická

Omezení provozu kanceláře správce a kanceláře BDH/SVJH v objektu Hlivická

Vzhledem ke  zvýšenému riziku nákazy virem SARS-Cov- 2  se s platností od 16.3.2020 v objektu Hlivická RUŠÍ úřední hodiny správce – SBD (každé pondělí od 8:00 – 9:00 hod a čtvrtek od 17:00 do 18:00 h)
Ve stejném období se RUŠÍ i úřední hodiny BDH/SVJH (pondělí 18:30 – 19:00h)

Opatření je zavedeno DO ODVOLÁNÍ

V případě naléhavé potřeby informací od správcovské firmy volejte  pracovníky SBD:

  • Ing. Friedricha 602 479 595
  • T. Rambouska 602 200 340

Pro kontakt s BD Hlivická / SVJ Hlivická použijte primárně prosím e-mail info@hlivicka.cz příp. hlivicka@seznam.cz. Písemné dotazy lze též vhodit do schránky BDH/SVJH v hale Hlivická 424, případně prostřednictvím vrátnice.

Děkujeme za pochopení M. Janovský

Distribuce slevových karet

Správce objektu – SBD Praha připravil pro vlastníky i nájemce bytů, které jsou ve správě SBD, možnost využít benefitní karty pro čerpání slev ve výši 5% -30% ve více než 10000 obchodech .

http://www.sphere.cz/

Věrnostní program Sphere je největším univerzálním věrnostním programem svého druhu fungujícím na území ČR a SR. Karty svým klientům SBD Praha nabízí zdarma.

Distribuce benefitních karet proběhne do schránek v nejbližších dnech.

Vlastnictví karty Vás k ničemu nezavazuje.