Havárie TUV

25. 10. 2021 8h  – Havárie TUV u vchodu 423

Firma na opravu je na cestě. Oprava by měla proběhnout už dopoledne, i v případě většího rozsahu by měla být dokončena dnes.

Připomínáme, že od listopadu bude postupně probíhat výměna celé vodorovné části rozvodu TUV v domě 415 – 423 a s tím budou spojeny opět krátkodobá vypnutí TUV.

Havárie přívodu SV Hlivická 415!

Na přívodu studené vody do vchodu Hlivická 415 došlo k havárii, porušení potrubí je mimo náš objekt. Pracovníci PVK provedou lokalizaci poruchy a následné odstranění závady. Zatím odhad času odstranění není znám.

PVK připravuje náhradní zásobování vodou – bude přistavena voznice.

Pokud rychle potřebujete, tak pitná voda je k dispozici v úklidové místnosti vedle výtahů v přízemí v hale vchodu 424.

Příspěvek budeme aktualizovat.

https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/