Co dělat, když…

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a řešení situací spojených s bydlením v objektu Hlivická. Pokud máte kdokoliv nějaký další námět, který by bylo vhodné sem umístit, můžete jej napsat na adresu info@hlivicka.cz  . Za Vaše podněty děkujeme!

Pokud potřebujete nahlásit havárii v domě, uvázli jste ve výtahu či se např. chcete dotázat na aktuální výpadek tepla či vody v domě, kontaktujte vrátnici, a to buď osobně či na tel. č. 225 092 091, případně na mobilu 737 227 633 (mobil je funkční nonstop).

Aktuálně zapracovaná či připravovaná témata:

 1. Plánujeme rekonstrukci bytu
 2. V bytě se nám vyskytli škůdci
 3. Potřebujeme potvrzení pro cizineckou policii
 4. Nahlášení nespokojenosti s úklidem v domě
 5. Nahlášení změn počtu osob v bytě
 6. Kupujeme/prodáváme byt v objektu Hlivická

A nyní se již podívejte, co dělat když…


1) Plánujete rekonstrukci bytu 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu byla zřízena samostatné stránka –  ZDE


2) V bytě se vyskytli škůdci (hmyz)

Pokud zjistíte ve Vašem bytě výskyt hmyzích škůdců, neprodleně kontaktujte vrátnici či správcovskou firmu (viz Kontakty) , aby bylo možno co nejdříve zajistit šíření hmyzu po domě. Důležité je zapomenout na předsudky „Co si lidé budou myslet,…“, neboť zdrojem nemusí být Váš byt, ale některý z bytů sousedních a hmyz se může šířit např. tzv. stoupačkami.

Upozorňujeme zároveň všechny, že v případě zjištění výskytu škůdců jsou povinni na vyzvání správcovské firmy umožnit ve svém bytě provedení dezinsekčního postřiku, ať již z důvodu likvidace škůdců, nebo vytvoření tzv. bariéry. V opačném případě může být škoda způsobená nezpřístupněním bytu dána k tíži obyvatele, který zpřístupnění neumožnil. Je to v zájmu nás všech!!!

Jak poznat, jakého škůdce doma máte? Vybrali jsme pro Vás přehled nejčastějších škůdců, kteří se v našich zeměpisných šířkách vyskytují. (Odkazy se otevírají v novém okně)

 • Štěnice – ZDE
 • Švábi –  ZDE
 • Rus domácí –  ZDE
 • Mol šatní –  ZDE
 • Zavíječ moučný (tzv. potravinový mol) –  ZDE

3) Potřebujete potvrzení pro cizineckou policii 

Tato problematika nemusí být tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Doporučujeme se podívat na povinnosti ubytovatele, kterým se můžete v některých případech stát (např. i při sepsání nájemní smlouvy), a jehož povinnosti vyplývají ze zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož znění naleznete např. ZDE – podívejte se na § 99 a dále.

Příslušný formulář pro potvrzení o ubytování cizince a příslušný komentář k jeho náležitostem naleznete ZDE – stránky Ministerstva vnitra ČR (negarantujeme dlouhodobou aktuálnost informací na této stránce, pokud máte pochybnosti, obraťte se na místně příslušný útvar Odboru azylové a migrační politiky MVČR, který je garantem pro povolování pobytů cizinců – nikoliv tedy cizinecká policie, neboť tato agenda byla převedena pod OAMP MVČR)


4) Nejste spokojeni s úklidem v domě

Pokud máte konkrétní podnět na nepořádek v domě, nahlaste jej NEPRODLENĚ na vrátnici. Nemusí se pouze jednat o nedostatečně provedený úklid ze strany úklidové firmy, ale i o následky rekonstrukcí v některých bytech, za jejichž odstranění odpovídá stavebník, který rekonstrukci provádí.

V každém případě ale každá rekonstrukce musí být předem nahlášena a měla by o ní vědět i vrátnice, takže pokud někde zůstávají pozůstatky po rekonstrukcích je vhodné na tuto skutečnost vrátnici upozornit. Je však zbytečné hlásit výskyt nepořádku několik dnů poté, co již byla sjednána náprava.

Na vrátnici však můžete hlásit i nespokojenost s činností úklidové firmy, a to i přesto, že v současné době máme spíše pozitivní ohlasy, za což rovněž děkujeme. Každý takovýto podnět (pozitivní či negativní) předáváme rovnou provozovateli úklidové firmy. Vždyť i my v tomto domě žijeme a přejeme si, aby zde byl pořádek.

Zároveň bychom požádali majitele psů, aby po svých svěřencích uklízeli, neboť utírání loužiček, tuhých exkrementů či pozůstatků po hárajících fenách, které se vyskytují na chodbách či ve výtazích i několikrát  denně, opravdu nepatří do standardní náplně úklidové firmy. Pokud tedy vidíte, že nějaký pes, či spíše jeho majitel, na chodbě zanechává takovéto stopy, buď jej upozorněte, nebo situaci nahlaste na vrátnici.

5) Potřebujete nahlásit změnu počtu osob v bytě

Upozorňujeme, že existuje rozdílný postup je u majitelů bytů a u nájemníků. Pro vlastníky bytových jednotek je v sekci Dokumenty, formuláře připraven dokument Oznámení o změně kontaktních údajů vlastníka a počtu osob . Ostatní se s případnými dotazy se můžete obrátit na správcovskou firmu v úředních hodinách, případně na uvedených kontaktech v sekci Kontakty.

6) Kupujete/prodáváte byt v objektu Hlivická

Jelikož se jedná o zásadní rozhodnutí, doporučujeme se obrátit na správcovskou firmu, a to nejlépe osobně v úředních, které jsou uvedeny v sekci Kontakty . Další možností je obrátit se na Bytové družstvo HLIVICKÁ, a to v úředních hodinách, které nejsou stabilní, ale naleznete je buď na vývěsce domu u vrátnice, případně vám je sdělí pracovnice vrátnice, tel. 225 092 091. (Většinou se jedná o pondělí či úterý jednou za dva týdny, od 19:00 hod.)
Pouze předem upozorňujeme, že pokud kupujete byt v osobním vlastnictví, zajímejte se i to, zda s bytem kupujete družstevní podíl, který může být s předchozím majitelem spojen. Pokud je převáděn i družstevní podíl, tento proces musí proběhnout za součinnosti Bytového družstva Hlivická, bez tohoto nelze podíl převést. Zároveň upozorňujeme, že s převodem družstevního podílu je spojena úhrada za převod členství, jejíž výši se dozvíte u správce objektu. Tato výše je rozdílná s ohledem na skutečnost, zda se s družstevním podílem převádí i právo užívání družstevního bytu či nikoliv.


Další připravovaná témata…

V současné době nemáme žádné nové podněty k zapracování. Pokud o nějakém víte, můžete nám Váš podnět zaslat na adresu info@hlivicka.cz .


Komentáře jsou uzavřeny.