Starší aktuality

Omezení provozu kanceláře správce a kanceláře BDH/SVJH v objektu Hlivická

Vzhledem ke  zvýšenému riziku nákazy virem SARS-Cov- 2  se s platností od 16.3.2020 v objektu Hlivická RUŠÍ úřední hodiny správce – SBD (každé pondělí od 8:00 – 9:00 hod a čtvrtek od 17:00 do 18:00 h)
Ve stejném období se RUŠÍ i úřední hodiny BDH/SVJH (pondělí 18:30 – 19:00h)

Opatření je zavedeno DO ODVOLÁNÍ

V případě naléhavé potřeby informací od správcovské firmy volejte  pracovníky SBD:

  • Ing. Friedricha 602 479 595
  • T. Rambouska 602 200 340

Pro kontakt s BD Hlivická / SVJ Hlivická použijte primárně prosím e-mail info@hlivicka.cz příp. hlivicka@seznam.cz. Písemné dotazy lze též vhodit do schránky BDH/SVJH v hale Hlivická 424, případně prostřednictvím vrátnice.

Děkujeme za pochopení M. Janovský

Definitivní vypnutí DVBT-1

Dne 1. února 2020 došlo na území hl. m. Prahy k definitivnímu vypnutí DVBT-1, v důsledku čehož mohlo dojít k výpadku příjmu TV signálu na společné TV anténě v našem domě.

V pondělí 3.2.2020 došlo k proměření a přeladění signálu v celém domě a vysílané multiplexy byste měli naladit na kanálech č. 21 (474 MHz), 22 (482 MHz), 28 (530 MHz) a 29 (538 MHz).

V tomto okamžiku máte možnost použít automatické ladění na Vašem televizoru či zadat jednotlivě shora uvedená čísla kanálů nebo odpovídající frekvenci pro naladění jednotlivých multiplexů.

Výměny vodoměrů a odečty tepla (2. upozornění)

Upozorňujeme všechny, kteří si nevybrali na vrátnici domu termín pro výměnu vodoměrů, že termíny budou u takových bytů v průběhu dne 3.1.2020 uzavřeny a sděleny formou vložení informace do poštovních schránek příslušných bytů. 

Pokud chcete pevnému přidělení termínu předejít, je nezbytné NEPRODLENĚ kontaktovat vrátnici, a to osobně, případně na tel. tel: 225 092 091, 737 227 633.

Stanovený termín je možné upravit na vrátnici, avšak lze vybírat pouze termín  v uvedený den a v čase, který již není obsazen, avšak nejpozději 24 hod před uvedeným termínem.

Původní aktualita byla uveřejněna zde

Zpráva o činnosti Kontrolní komise SVJH

V sekci Dokumenty byla uveřejněna zpráva o činnosti Kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek HLIVICKÁ za období od 17.10.2018 do 7.11.2019.

Tato zpráva byla připravena pro prezentaci na členskou schůzi SVJ, která se konala 7.11.2019, avšak z důvodu nízkého počtu přítomných osob a značně rozsáhlé diskuse ze strany návštěvníků na jiná témata bylo z časových důvodů (časový limit na pronájem sálu) rozhodnuto o jejím zveřejnění formou uveřejnění touto formou.

V případě Vašich dotazů k této zprávě lze kontaktovat přímo členy kontrolní komise, či navštívit jakékoliv z jednání Představenstva domu, jehož je Kontrolní komise vždy přítomna.

http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/

Čištění komunikace HLIVICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – LODŽSKÁ pro den 12.09.2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12.09.2018 proběhne čistění komunikace HLIVICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – LODŽSKÁ. 
Nezapomeňte si přeparkovat svůj vůz. Vyvarujete se tím případným nepříjemnostem.

Pokud máte zájem o automatické zasílání zpráv tohoto a obdobného charakteru z Prahy, doporučujeme se podívat na stránky: http://info.tsk-praha.cz/tsk-info/