Čištění komunikace HLIVICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – LODŽSKÁ pro den 12.09.2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12.09.2018 proběhne čistění komunikace HLIVICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – LODŽSKÁ. 
Nezapomeňte si přeparkovat svůj vůz. Vyvarujete se tím případným nepříjemnostem.

Pokud máte zájem o automatické zasílání zpráv tohoto a obdobného charakteru z Prahy, doporučujeme se podívat na stránky: http://info.tsk-praha.cz/tsk-info/ 

Náhradní termín odečtu tepla a vody 21.1.2018

Upozorňujeme všechny, kteří neumožnili vstup do bytu pro odečet měřičů tepla a vody, ani sami dosud nekontaktovali správce či vrátnici ohledně možnosti náhradního termínu, že náhradní termín je stanoven na tuto neděli, tj. 21.1.2018. Je však nezbytné se  osobně spojit s vrátnicí domu a čas osobně dohodnout.

V případě, že nebude možno odečet zajistit ani v tomto termínu, bude postupováno v souladu s platnými právními normami, tzn. hodnoty budou stanoveny dle stanoveného koeficientu dle těchto norem s veškerými dopady jdoucími k tíži osoby, která vstup do bytové jednotky neumožnila. 

Připomenutí hlasování per rollam

Připomínáme všem členům SVJ Hlivická, kteří ještě neodevzdali svůj hlasovací lístek pro per rollam, že hlasování končí již tuto středu, tj. 20.12.2017

V případe, že Vám hlasovací lístek nebyl doručen či jste jej např. někam založili, máte možnost si jej stáhnout ZDE, případně se můžete obrátit na kterékoliv člena představenstva BDH.

Všechny žádáme o spolupráci, neboť BEZ VAŠÍ SOUČINNOSTI BUDOU MARNĚ VYNALOŽENY NÁKLADY NA TUTO HLASOVACÍ AKCI.

Děkujeme…

 

 

DŮLEŽITÉ!!! Hlasování per rollam

Vážení členové SVJ Hlivická,

dne 29.11.2017 Vám byl distribuován dokument „SOUHLAS VLASTNÍKA JEDNOTKY PRO ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ (tzv. per rollam)“

Žádáme všechny členy SVJ Hlivická o vyplnění tohoto dokumentu a vložení do schránky SVJ Hlivická (Hlivická 242, Praha 8), a to nejpozději do 20. 12. 2017 včetně (raději však dříve, vyplnění zabere cca 1 min)

Pokud nevíte, kde tuto schránku naleznete, zde máte schématický plánek:

Pokud by se přeci jen stalo, že dokument Vám nebyl doručen či jste jej např. někam založili, máte možnost si jej stáhnout ZDE

Do lístku stačí pouze dopsat Vaše příjmení a jméno, datum a podpis (případně totéž udělat v případě spoluvlasntíka). 

Dále je potřeba vyplnit spoluvlastnický podíl, který zjistíte zde > http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka   , kde zadáte obec Praha, část Bohnice, zadáte číslo popisné a číslo bytu. Následně se Vám zobrazí informace o bytě, které obsahují i položku „Podíl na společných částech“, která vypadá např. takto: 1234/2516639 – celé toto číslo i s lomítkem opíšete do formuláře.

Jestliže nebydlíte v domě a doručení je pro Vás komplikované, můžete vyplněný formulář zaslat na adresu: 
Společenství vlastníků jednotek Hlivická, Hlivická 424, 181 00 Praha 8 – Bohnice

Před odevzdáním nezapomeňte zkontrolovat, zda jste křížkem označili Vaše stanovisko.

Za včasné vyplnění a odevzdání předem děkujeme!