Starší aktuality

Výměny vodoměrů a odečty tepla (2. upozornění)

Upozorňujeme všechny, kteří si nevybrali na vrátnici domu termín pro výměnu vodoměrů, že termíny budou u takových bytů v průběhu dne 3.1.2020 uzavřeny a sděleny formou vložení informace do poštovních schránek příslušných bytů. 

Pokud chcete pevnému přidělení termínu předejít, je nezbytné NEPRODLENĚ kontaktovat vrátnici, a to osobně, případně na tel. tel: 225 092 091, 737 227 633.

Stanovený termín je možné upravit na vrátnici, avšak lze vybírat pouze termín  v uvedený den a v čase, který již není obsazen, avšak nejpozději 24 hod před uvedeným termínem.

Původní aktualita byla uveřejněna zde

Zpráva o činnosti Kontrolní komise SVJH

V sekci Dokumenty byla uveřejněna zpráva o činnosti Kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek HLIVICKÁ za období od 17.10.2018 do 7.11.2019.

Tato zpráva byla připravena pro prezentaci na členskou schůzi SVJ, která se konala 7.11.2019, avšak z důvodu nízkého počtu přítomných osob a značně rozsáhlé diskuse ze strany návštěvníků na jiná témata bylo z časových důvodů (časový limit na pronájem sálu) rozhodnuto o jejím zveřejnění formou uveřejnění touto formou.

V případě Vašich dotazů k této zprávě lze kontaktovat přímo členy kontrolní komise, či navštívit jakékoliv z jednání Představenstva domu, jehož je Kontrolní komise vždy přítomna.

http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/

Čištění komunikace HLIVICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – LODŽSKÁ pro den 12.09.2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12.09.2018 proběhne čistění komunikace HLIVICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – LODŽSKÁ. 
Nezapomeňte si přeparkovat svůj vůz. Vyvarujete se tím případným nepříjemnostem.

Pokud máte zájem o automatické zasílání zpráv tohoto a obdobného charakteru z Prahy, doporučujeme se podívat na stránky: http://info.tsk-praha.cz/tsk-info/ 

Náhradní termín odečtu tepla a vody 21.1.2018

Upozorňujeme všechny, kteří neumožnili vstup do bytu pro odečet měřičů tepla a vody, ani sami dosud nekontaktovali správce či vrátnici ohledně možnosti náhradního termínu, že náhradní termín je stanoven na tuto neděli, tj. 21.1.2018. Je však nezbytné se  osobně spojit s vrátnicí domu a čas osobně dohodnout.

V případě, že nebude možno odečet zajistit ani v tomto termínu, bude postupováno v souladu s platnými právními normami, tzn. hodnoty budou stanoveny dle stanoveného koeficientu dle těchto norem s veškerými dopady jdoucími k tíži osoby, která vstup do bytové jednotky neumožnila.