Vyúčtování pro členy SVJ Hlivická za r. 2018 k vyzvednutí

Upozorňujeme členy SVJ Hlivická, že vyúčtování za rok 2018 si již můžete vyzvednout na vrátnici domu. V případě, že máte u správce nahlášenu doručovací adresu mimo objekt Hlivická, bylo Vám vyúčtování zasláno Doporučeně na Vaší nahlášenou adresu. V případě komplikací se můžete obrátit na správce objektu na uvedených kontaktech (viz sekce Kontakty  )

Blokové čištění v ul. Hlivická + Barvám neutečeš

Upozorňujeme Vás tímto, že v termínech  10.5.2019 a 12.9.2019 je plánováno blokové čištění v ul. Hlivická a přilehlých lokalitách, viz blok 20 a další v dokumentu https://www.praha8.cz/file/MZW/Blokove-cisteni-komunikaci-2019.pdf

Na blokové čištění 10.5. 2019 navazuje hned v sobotu 11.5.2019 akce Barvám neutečeš.  V souvislosti s akcí každý rok bývá úprava režimu parkování, sledujte dopravní značení.

Deratizace v okolí objektu Hlivická

S ohledem na opakovaný zjištěný výskyt hlodavců v okolí objektu Hlivická, zejména v prostorách kolem kontejnerů, byla tato problematika řešena ze strany představenstva BDH s příslušnými institucemi, které zajišťují tuto problematiku. Tento postup byl zvolen s ohledem na skutečnost, že pozemek vyhrazený pro kontejnery není ve vlastnictví našeho objektu.

Na následujícím odkaze naleznete harmonogram s běžnými i mimořádnými deratizačními zásahy v Praze 8. >>>ZDE <<<

Termíny odečtů SV, TUV a TOPENÍ za r. 2018

ODEČTY SV, TUV, TOPENÍ
         
časy odečtů vždy 17-21 hod
(s výjimkou náhradních termínů, kde jsou časy uvedeny individuálně))
         
Datum Číslo vchodů
pondělí 07.01.2019 415 416  
úterý 08.01.2019 417    
středa 09.01.2019 418 419  
čtvrtek 10.01.2019 420 422  
pátek 11.01.2019 421    
sobota 12.01.2019 náhradní termín
(09:00- 12:00 a 15:00 – 17:00)
neděle 13.01.2019 neodečítá se
pondělí 14.01.2019 423 424 425
úterý 15.01.2019 426 427  
středa 16.01.2019 náhradní termín
(19:00 – 21:00)
         
         
Náhradní termíny nejsou nárokové, záleží na časových možnostech odečitatelů.
Vždy lze jedině po včasném nahlášení a dohodě s konkrétním odečitatelem.
Rozpis odečitatelů pro náhradní termíny bude v době odečtů na vrátnici.
Kapacita náhr. termínů JE OMEZENÁ!
V případě, že víte, že v daném termínu nebudete v bytě k dispozici, je nezbytné zajistit přístup do bytu jiným způsobem (pověřením jiné osoby). Samoodečty nebudou akceptovány!