Formuláře

Formuláře ke stavebním úpravám v bytových jednotkách

Upozorňujeme, že žádost (a) či oznámení (b) může podat pouze oprávněná osoba, tj. majitel/é bytu či nájemník s platnou nájemní smlouvou, kterou má uzavřenu s Bytovým družstvem HLIVICKÁ, s vypořádanými všemi závazky. Oznámení či žádost podaná neoprávněnou osobou budou automaticky zamítnuty.

 • (a) Žádost o povolení stavebních úprav
  (Pro nájemníky s platnou nájemní smlouvou uzavřenou s BDH)
  formát PDF– needitovatelný,   XLSX (pro EXCEL)- editovatelný

 • Informace:
  Žádost je potřeba opatřit vlastnoručním podpisem žadatele.

 • (b) Oznámení stavebních úprav
  (Pro členy SVJH)
  formát PDF – needitovatelný, XLSX (pro EXCEL)- editovatelný

 • Informace:
  Jelikož v případě členů SVJH Oznámení zpoplatnění nepodléhá, můžete jej:
  – předat správci v úředních hodinách

  – zaslat na poštovní adresu SBD
  – vložit do schránky BDH
  – osobně doručit na jednání BDH

  I v tomto případě Oznámení musí obsahovat vlastnoruční podpis oprávněné osoby/osob


Dokumenty pro SVJH

/uveřejněno 15.5.2015/

Před otevřením následujících formulářů si přečtěte tento Informační dopis, který objasňuje použití jednotlivých formulářů.

Komentáře jsou uzavřeny.