Informace o vyklizení věcí ze společných prostor v domě dne 14.11.2015

Upozorňujeme, že dne 14.11.2015 proběhlo, a to po předchozím upozornění ve formě vylepených oznámení po domě, vyklizení některých společných částí domu (sušárny, prostory před sklípky apod.).

Pokud jste i Vy patřili mezi osoby, které uskladňovaly věci do společných prostor domu, máte možnost si své věci vyzvednout nejpozději do pátku 20.11.2015. Bližší informace o možnosti vyzvednutí získáte u správce objektu či na vrátnici domu.
Po uvedeném termínu mohou být tyto věci bez nároku zlikvidovány.

Zároveň upozorňujeme, že neschváleným uložením věcí ve společných částech domu přímo porušujete požární předpisy. Rovněž nelze žádný způsobem nárokovat zachování předmětů na místě, kam jste je takto uložili, či nárokovat náhradu škody při likvidaci či poškození předmětu.

Příklad předmětů odstraněných ze společných částí domu dne 14.11.2015:

  • Pneu na motorová vozidla
  • Regály
  • Rozmontované skříně
  • Staré interiérové dveře
  • Starý lustr
  • Papírové krabice od spotřebičů
  • Roztrhané igelitové pytle se starým oblečením (Pozor!!! Ukládáním nejen porušujete požární předpisy, ale můžete i způsobit či podpořit výskyt škůdců v domě!!!)

Žádáme tímto obyvatele domu o respektování nároku na čistotu, bezpečnost a prostor ve společných částech domu  pro všechny obyvatele domu.

Pokud zaznamenáváte dlouhodobější ukládání věcí do společných částí domu, můžete na tuto skutečnost upozornit např. na vrátnici domu. Následně bude sjednána náprava, např. ve formě odstranění věcí na náklady osoby, která si takto věci uložila.

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.