Hlasování mimo zasedání- důležité!!!

HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ

tzv. PER ROLLAM

Žádáme všechny členy SVJ, aby vyplněné formuláře (hlasovací lístky)

odevzdávali nejpozději do 18.12.2015

do schránky SVJ Hlivická na adrese Hlivická 424

VELMI VÁS PROSÍME O SPOLUPRÁCI – BEZ VAŠÍ SOUČINNOSTI BUDOU MARNĚ VYNALOŽENY NÁKLADY NA TUTO HLASOVACÍ AKCI A BEZ SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NEBUDE SCHOPEN STATUTÁRNÍ ORGÁN PROVÁDĚT INVESTIČNÍ AKCE.

 Statutární orgán společenství vlastníků velmi naléhavě upozorňuje, že je velmi podstatné a nesmírně důležité, aby když už někteří vlastníci se schůze nezúčastnili, do tohoto hlasování se zapojili, aby měl statutární orgán platný výstup pro své fungování. Pokud se nepodaří shromáždit potřebný počet hlasů, finanční důsledky poneseme v domě všichni.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.