Upozornění na možnou výměnu oken

Informujeme ty z Vás, kteří v objektu Hlivická plánují výměnu oken, aby tak učinili neprodleně, tzn. ještě před plánovaným zateplením fasády. V současné době se blíží termín nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním řízení k zateplení východní strany domu a následně bude spuštěna realizace (předpoklad od 17.7.2017). Upozorňujeme, že po dokončení zateplení by mohla být výměna oken riziková, neboť v případě pozdější výměny oken, kdy by došlo k porušení fasády, by nebylo možno využít záruky na fasádu v daném místě poškození, tzn. případné škody by šly za vlastníkem, který poškození fasády neodbornou výměnou oken po dobu běhu záruky způsobí. K této informaci přistupujeme po konzultaci se stavební firmou, která bude zateplení realizovat.

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.