Náhradní termín odečtu tepla a vody 21.1.2018

Upozorňujeme všechny, kteří neumožnili vstup do bytu pro odečet měřičů tepla a vody, ani sami dosud nekontaktovali správce či vrátnici ohledně možnosti náhradního termínu, že náhradní termín je stanoven na tuto neděli, tj. 21.1.2018. Je však nezbytné se  osobně spojit s vrátnicí domu a čas osobně dohodnout.

V případě, že nebude možno odečet zajistit ani v tomto termínu, bude postupováno v souladu s platnými právními normami, tzn. hodnoty budou stanoveny dle stanoveného koeficientu dle těchto norem s veškerými dopady jdoucími k tíži osoby, která vstup do bytové jednotky neumožnila. 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.