Náhradní termín odečtů teplé a studené vody a tepla

S ohledem na komplikovanou situaci při opatřeních souvisejících s COVID-19 bylo přistoupeno k vytvořené náhradního termínu pro odečty.

 Kapacita je omezena na max 35 odečtových míst.

 Termín: sobota 9.1.2021

Časy: 09:00 – 12:00   a   15:00 – 17:00

Přehled volných míst je k dispozici na vrátnici.

 Zapsání na seznam ve vrátnici je možné nejpozději do 8.1.2021 do 18:00 hod, a to pouze do vyčerpání volných míst.

Přednost mají objektivně odůvodněné případy.

 Upozornění ke COVID-19: Pokud byste byli v době termínu v karanténě, je nezbytné tuto skutečnost předem nahlásit na vrátnici (Telefon na vrátnici: 225 092 091 , 737 227 633), aby nedošlo k riziku nákazy osob, které by odečet prováděly. V takovýchto případech bude k odečtu přistupováno individuálně.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.