Náhradní členská schůze 18.7.2022 + hlasování Per rollam

Náhradní členská schůze  Bytového družstva HLIVICKÁ  se koná dne 18.7.2022 (Pondělí) od 20h. Prezence od 19:30 Místo: Hlivická 424, vestibul 15. patro  *********** Zároveň upozorňujeme, že nejpozději do 18.7.2022 (včetně) je potřeba odevzdat hlasovací lístky pro tzv. Per rollam, které jste obdrželi do vašich poštovních… Pokračujte ve čtení…