Náhradní členská schůze Bytového družstva HLIVICKÁ

Z důvodu nízké účasti na Členské schůzi BDH, která se konala dne 1.6.2016 se bude konat

náhradní členská schůze.

Kdy: 16.6.2016 (čtvrtek) v 19:00 hod

Kde: Hlivická 424, 15. patro (vestibul před výtahy)

Všem, kteří se osobně zúčastnili akce dne 1.6.2016 či někomu předali plnou moc pro zastupování patří velký dík.

Ostatním připomínáme, že náklady za zmařenou akci a náklady na uspořádání náhradní akce, včetně všech souvisejících nákladů, jdou k tíži nám všem. Domníváme se, že vynaložené náklady by se nechaly použít i pro jinou formu investic ve prospěch celého domu.

Z tohoto důvodu žádáme o maximální účast, alespoň formou předání plné moci, která nemusí být ověřena.

Pozvánky v písemné formě budou distribuovány v následujících dnech.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.

Komentáře jsou zakázány.