Náhradní členská schůze BDH

S ohledem na skutečnost, že při řádné členské schůzi členů Bytového družstva Hlivická, která se konala dne 17.10.2018, nebyl přítomen dostatečný počet členů pro hlasování, koná se dne 8.11.2018 od 18:00 hod Náhradní členská schůze BDH. Zahájení prezence od 17:30 hod.

Místo konání: Hlivická č.p. 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

Program a plná moc k zastupování ke stažení zde:

Pozvánka s programem + Plná moc (pdf)

Plná moc k vyplnění v počítači (docx)

 

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017
 6. Schválení rozpočtu na rok 2019
 7. RŮZNÉ
 8. ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.

 1. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 2. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 3. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.