Harmonogram odečtů tepla a výměny vodoměrů

Harmonogram výměny vodoměrů a odečtů tepla v objektu Hlivická

   

Vchod 415

pondělí 6.1.2020

Vchod 416

úterý 7.1.2020

Vchod 417

středa 8.1.2020

Vchod 418

čtvrtek 9.1.2020

Vchod 419

pátek 10.1.2020

Vchod 420

pondělí 13.1.2020

Vchod 421

úterý 14.1.2020

Vchod 422

středa 15.1.2020

Vchod 423

čtvrtek 16.1.2020

Vchod 424

pátek 17.1.2020

Vchod 425

pondělí 20.1.2020

Vchod 426

úterý 21.1.2020

Vchod 427

středa 22.1.2020

Výměna vodoměrů:

Konkrétnější čas si vyberte vybrat v archu, který je k dispozici na vrátnici domu, kde naleznete přehled volných termínů pro daný den. Výběr termínu je možný pouze do 30.12.2019. Pokud si sami čas neurčíte v tomto archu, bude výměna ve Vašem bytě realizována dle časových možností pracovníků v rámci tohoto dne, tzn. o konkrétním čase budete pouze informováni, a to nejpozději dne 3.1.2020.

Odečty tepla:

Proběhnou ve stejné dny, jako výměna vodoměrů, avšak v časech od 17:00 do cca 21:30 hod. Na konkrétní čas není možné uplatnit jakoukoliv časovou rezervaci, bude postupováno vždy od horních bytů.

Upozorňujeme, že může dojít k časovému zpoždění (např. z důvodu komplikace při realizaci v některém z bytů před Vámi) a tudíž čas považujte za orientační. O případném zdržení by měla aktuální informace vrátnice domu.

Náhradní termíny výměny vodoměrů ani odečtů tepla nebyly stanoveny a je povinností každého majitele/nájemce bytu přístup do bytu zajistit. Případné náklady za náhradní termín by hradil majitel/nájemce bytu, který přístup neumožnil.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.