Termíny odečtů teplé a studené vody a tepla za rok 2022

Sdělujeme Vám tímto termíny odečtů teplé a studené vody a tepla za rok 2022, které proběhnou na začátku ledna 2023.

Odečty budou probíhat vždy v časech od 17h do 21h, postupováno je jako obvykle vždy od nejvyšších pater (čas zahájení je orientační (+/- 15 min) , není tedy potřeba volat na vrátnici v 17:01, že se odečitatel ještě nedostavil)

Žádáme, abyste již před odečtem zajistili volný přístup k měřičům.

U radiátorů je třeba se volně dostat k měřiči kontaktní čtečkou a na vstupu do šachty k vodoměrům je potřeba mít prostor takový, aby bylo možné odečíst čísla na vodoměru. Není povinností odečitatelů posouvat nábytek apod., tyto úkony zároveň zdržují časy odečtů v bytech následujících po vás.

Odečty probíhají v celém rozpětí uvedených časů. Prosíme o Vaši přítomnost až do provedení odečtu.

V případě, že již nyní víte, že v uvedeném termínu nebudete přítomni, nezapomeňte zajistit náhradní způsob (např. pověření jiné osoby), která umožní přístup do bytu. Týká se i nájemců nebytových prostor!

S náhradním termínem odečtu se v současné době nepočítá!

V případě neumožnění odečtu bude platba pro vyúčtování určena podle aktuálně platné vyhlášky tzv. směrným číslem. To platí i v případě, že nebude možno odečet provést např. z důvodu nepřístupného měřiče (zablokovaný nábytkem apod.)

Datum Den Předpokládáný čas Vchody
03.01.2023 út 17-21h 415 420
04.01.2023 st 17-21h 417 419
05.01.2023 čt 17-21h 418
06.01.2023 17-21h 421
10.01.2023 út 18-21h 427
11.01.2023 st 17-21h 423 425 416
12.01.2023 čt 17-21h 426 422

Upozorňujeme, že není možné vycházet vstříc určitým bytům ohledně upřednostnění časů, neboť by nebylo možno provést všechny odečty ve stanoveném časovém rozmezí. Vycházíme ze zkušeností z minulých let, kdy díky individuálním požadavkům některých obyvatel došlo k značnému časovému posunu. Z tohoto důvodu se prosím nepokoušejte odečitatele kontaktovat s individuálními žádostmi, neboť by takový postup byl na úkor ostatních obyvatel domu.

Pro odečty v nebytových prostorech v čp. 424 budou jednotliví nájemníci kontaktováni ze strany odečitatele, se kterým budou dohodnuty individuální termíny (v rozmezí 3.-12.1.2023)

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.