Vyhazování předmětů z oken

Upozornění pro obyvatele domu

NEVYHAZUJTE ODPADKY Z OKEN

V poslední době narůstá počet případů, kdy jsou z oken vyhazovány odpadky, např. dámské hygienické potřeby, zbytky jídla, nedopalky apod.

Zvýšený výskyt byl zaznamenán a hlášen zejména u vchodu 419, avšak nejedná se pouze o tento vchod.

Z tohoto důvodu apelujeme na všechny obyvatele, aby se nedopouštěli tohoto jednání, které je nejen v rozporu s dobrými mravy, ale je postižitelné dle právního rámce České republiky. Zároveň žádáme všechny obyvatele, aby případný výskyt a zejména zaregistrování bytové jednotky, ze které jsou odpadky vyhazovány, hlásili neprodleně na vrátnici domu, případně se rovnou obraceli na linku 156.

Děkujeme, že nejste lhostejní k dění v našem domě…

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.