Návrh Usnesení pro Členskou schůzi BDH

Návrh usnesení pro členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ, konanou dne 2.listopadu 2017

 Bod č. 4 pozvánky – Hospodaření

 a) Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016

Členská schůze schvaluje:

  • účetní závěrku za rok 2016
  • převést vytvořený zisk za rok 2016 ve výši 581.344,83 Kč ve prospěch účtu nerozdělený zisk z minulých let.

 b) Schválení rozpočtu na rok 2018

Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2018 s celkovým rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 70 tis. Kč. Na straně výdajů jsou nad rámec běžných výdajů zahrnuty plánované opravy jednotek v majetku BD ve výši 400 tis. Kč.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.